“Google Maps” tani i shfaq linjat dhe oraret e autobusëve në Prishtinë “Google Maps” tani i shfaq linjat dhe oraret e autobusëve në Prishtinë
= të caktuar përbrenda Prishtinës, në aplikacion tregohen edhe çmimet, së bashku me numrin e autobusit urban. Po ashtu, precizohet edhe ora e saktë... “Google Maps” tani i shfaq linjat dhe oraret e autobusëve në Prishtinë

= të caktuar përbrenda Prishtinës, në aplikacion tregohen edhe çmimet, së bashku me numrin e autobusit urban.

Po ashtu, precizohet edhe ora e saktë se kur autobusi lë stacionin për të shkuar në vendndodhjen e caktuar.

Shërbimi funksionon si në telefon mobil, ashtu edhe në kompjuter.