Ky është mesazhi për Ditën Botërore të Shëndetit Mendor Ky është mesazhi për Ditën Botërore të Shëndetit Mendor
10 tetori është shpallur nga OKB si Dita Botërore e Shëndetit Mendor. Anëtarët e Qendrës për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore, kanë publikuar një video... Ky është mesazhi për Ditën Botërore të Shëndetit Mendor

10 tetori është shpallur nga OKB si Dita Botërore e Shëndetit Mendor.

Anëtarët e Qendrës për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore, kanë publikuar një video me ç’rast kanë përcjellë mesazhin e tyre për rëndësinë e shëndetit mendor.

“Fol për problemin tënd… sepse çdo problem ka një zgjidhje, ashtu si çdo labirint që ka një rrugëdalje”, është mesazhi kryesor që transmetohet.