LSDM: Nuk do të vendosen tabela të reja shumëgjuhëshe LSDM: Nuk do të vendosen tabela të reja shumëgjuhëshe
“Tabelat informative dhe shumëgjuhësore të publikuara sot në disa media janë vendosur shumë kohë më parë dhe qytetarët kanë dëshmuar për ekzistencën e tyre... LSDM: Nuk do të vendosen tabela të reja shumëgjuhëshe

“Tabelat informative dhe shumëgjuhësore të publikuara sot në disa media janë vendosur shumë kohë më parë dhe qytetarët kanë dëshmuar për ekzistencën e tyre për një kohë”, thonë nga LSDM.

“Si një konfirmim i kësaj është një foto e bashkangjitur e cila është realizuar në maj 2017, gjë që tregon qartë se këto tabela tashmë ishin vendosur më shumë se një vit e gjysmë më parë. Ne kujtojmë se detyrimi i mediave është të informojë në mënyrë objektive dhe profesionale në interes të qytetarëve. Vendosja e informacionit të pasaktë ose përpjekja për të manipuluar publikun nuk është në interes të qytetarëve”, thonë nga LSDM.

Partia thotë se mbetet fakti se publiku ka njohur gjatë lajmeve të rremë dhe nuk bien në nivelet për t’u manipuluar.