BE ngritë padi ndaj Çekisë, Hungarisë e Polonisë për shkak të migrantëve BE ngritë padi ndaj Çekisë, Hungarisë e Polonisë për shkak të migrantëve
Bashkimi Evropian ka paditur Çekinë, Hungarinë dhe Poloninë në gjykatë evropiane për të drejtat e njeriut, për shkak të refuzimit që të pranojnë refugjatë... BE ngritë padi ndaj Çekisë, Hungarisë e Polonisë për shkak të migrantëve

Bashkimi Evropian ka paditur Çekinë, Hungarinë dhe Poloninë në gjykatë evropiane për të drejtat e njeriut, për shkak të refuzimit që të pranojnë refugjatë sipas planit për ndarjen e kuotës.

BE në shtator 2015 është pajtuar të shpërndajë 160.000 refugjatë nga Italia dhe Greqia, të cilat bartin barrën më të madhe të ardhjes së migrantëve.