QKSS me raport për perceptimet e qytetarëve për kërcënimet e reja të ekstremizmit të dhunshë QKSS me raport për perceptimet e qytetarëve për kërcënimet e reja të ekstremizmit të dhunshë
Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë publikon edicionin special të Barometrit Kosovar për Studime të Sigurisë “Perceptimet e qytetarëve për kërcënimet e reja të... QKSS me raport për perceptimet e qytetarëve për kërcënimet e reja të ekstremizmit të dhunshë

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë publikon edicionin special të Barometrit Kosovar për Studime të Sigurisë “Perceptimet e qytetarëve për kërcënimet e reja të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë”.

Ky raport bën matjet e perceptimeve të qytetarëve për kërcënimet dhe rreziqet nga fenomenet e ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë.

Raporti publikohet në ora 10:30.