Si të injoroni të gjithë në WhatsApp, dhe të dilni faqebardhë pa iu parë. Si të injoroni të gjithë në WhatsApp, dhe të dilni faqebardhë pa iu parë.
Jo të gjithë e vlerësojnë “Seen” që shoqëron mesazhet në WhatsApp. Përderisa  tiku blu tregon se ju keni hapur mesazhin dhe e keni lexuar atë,... Si të injoroni të gjithë në WhatsApp, dhe të dilni faqebardhë pa iu parë.

Jo të gjithë e vlerësojnë “Seen” që shoqëron mesazhet në WhatsApp. Përderisa  tiku blu tregon se ju keni hapur mesazhin dhe e keni lexuar atë, mund të iu vështirësojë rrugën për të injoruar dërguesin që ka kuptuar se ju e keni parë atë. Kjo nuk është më për t’u shqetësuar.
Ju tani mund të hiqni tikun në Whatsapp duke përdorur këtë metodë të thjeshtë: Aktivizoje “airplane mode on”, para s’e të shfrytëzosh Whatsapp. Tiku do të qëndrojë gri, dhe dërguesi i mesazhit nuk do t’a dijë që e ke lexuar atë.