Një studim i publikuar në revistën shkencore “The Journal of Child Psychology and Psychiatry” ka dalë në përfundimin se marrëdhënia e mirë mes nënës...

Një studim i publikuar në revistën shkencore “The Journal of Child Psychology and Psychiatry” ka dalë në përfundimin se marrëdhënia e mirë mes nënës dhe fëmijës bën që ky i fundit të jetë i mbrojtur nga stresi.

child

Ky studim është frut i një bashkëpunimi mes kërkuesve italianë dhe atyre britanikë.
U vu re se tek fëmijët, të cilët gjenetikisht janë më të rrezikuar ndaj stresit, ata që kanë vendosur një marrëdhënie të sigurtë me nënën dhe mund të besojnë te disponibiliteti i saj në rast nevoje, janë të aftë të kontrollojnë veten dhe janë më të qetë në reagimet e tyre.