Zbythet qeveria, studentët: Nuk tërhiqemi deri në plotësimin e të gjitha kushteve Zbythet qeveria, studentët: Nuk tërhiqemi deri në plotësimin e të gjitha kushteve
Reagimi masiv i studentëve solli edhe tërheqjen e ministrisë së Arsimit për sa i përket njërës prej pikave të tyre, atë të pagesës për... Zbythet qeveria, studentët: Nuk tërhiqemi deri në plotësimin e të gjitha kushteve

Reagimi masiv i studentëve solli edhe tërheqjen e ministrisë së Arsimit për sa i përket njërës prej pikave të tyre, atë të pagesës për provimet e mbartura.

“Është dhe një kërkesë tjetër. Qeveria nuk bën as ulje e as ngritje të tarifave të studimit. janë universitetet që i përcaktojnë ndaj jeni të lutur por patjetër dhe të monitoruar nga MAS që ju të shteroni me studentëve dhe pedagogët një debat që sa mundësi ka të realizohet. Sot buxheti i shtetit mundëson mbi 75 të kostos reale të studimit.

Në UT mbulon mbi 85% të kostos. Është një debat që do i shkojmë në fund, faleminderit studentëve që shërbyen si nxitës. Qeveria do të heqë dorë nga tarifimi i provimeve të bartura. VKM shfuqizohet që sot”, tha Nikolla.

Ndërsa nga jashtë ambienteve të ministrisë studentët u shprehën se nuk do tërhiqen deri në plotësimin e të gjitha kushteve të vendosura prej tyre.

Katër kushtet e studentëve drejtuar MASR:

1. Shfuqizimi i VKM nr 288 pika numër 4 e cila citon si më poshtë:

Studenti, i cilësuar në bazë të rregullores së institucionit të arsimit të lartë publik si përsëritës në një lëndë apo në shumë lëndë dhe vijon studimet në vitin pasardhës, i nënshtrohet tarifës së shkollimit për kredit për detyrimet apo lëndët përsëritëse, si dhe tarifës vjetore të shkollimit të vitit akademik në të cilin vazhdon studimet.

2. Mbështetur në nenin 99 mbi Këshillet studentore, Ligji i Arsimit të lartë pika 2 kërkojmë që Bordi i Administrimit të IAL-ve të ketë numër të barabartë votash si nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe IAL-te, dhe të shtohet një përfaqësues në këtë bord nga studentët.

3. Përmirësimi i kushteve të konvikteve.

4. Përgjysmimi i tarifës së studimit mbështetur në nenin 99 pika 5 (Ligji i arsimit të Lartë).